บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓๘ โดย ป้อม พรรณพร


ครูพจน์ จารุวณิช

ครูสมพงษ์

ครูธาตรี

ครูเอื้อ

ผลงานของ ครูพจน์ จารุวณิช ร่วมกับ ครูสมพงษ์ ทิพยะกลิน ได้แก่ เพลงกลิ่นเนื้อเจือจันทร์ ขับร้องโดย ประพนธ์ สุนทรจามร เพลงคอยขวัญใจ,เพลงชีวิตที่สิ้นหวัง,เพลงใจนาง,เพลงศิลปินรำวง ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ เพลงชั่วชีวิต,เพลงธรรมชาติยามเย็น,เพลงกล่อมดรุณ ขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล เพลงดอกเอื้องฟ้า,เพลงธารน้ำใส,เพลงเพลินอุทัย ขับร้องโดย ทัศนัย ชะอุ่มงาม เพลงครวญถึงคู่,เพลงน้ำตาลน้ำตา,เพลงพบกันด้วยเพลง,เพลงรักที่หลงคอย ขับร้องโดย ศรีสุดา รัชตะวรรณ เพลงฟ้างามยามค่ำ ขับร้องโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ผลงานของ ครูพจน์ จารุวณิช ร่วมกับ ครูธาตรี (วิชัย โกกิลกนิษฐ) ได้แก่ เพลงชีวิตที่สิ้นหวัง ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ

ผลงานของ ครูพจน์ จารุวณิช ร่วมกับ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้แก่ เพลงหนึ่งน้องนางเดียว ขับร้องโดย เอื้อ สุนทรสนาน

ผลงานของ ครูพจน์ จารุวณิช ร่วมกับ คุณอำรุง อรรฆมนตรี ได้แก่ เพลงคอยขวัญใจ ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ

ผลงานการประพันธ์บทเพลงของ คุณจำรัส รวยนิรันดร์


ครูนารถ

ครูมานิต

ครูพรานบูรพ์

ผลงานของ คุณจำรัส รวยนิรันดร์ ร่วมกับ ครูนารถ ถาวรบุตร ได้แก่ เพลงชื่นชีวิต ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร+อารีย์ นักดนตรี เพลงสายสวาท ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ คุณจำรัส รวยนิรันดร์ ร่วมกับ ครูมานิต เสนะวีนิน ได้แก่ เพลงตะวันยอแสง ขับร้องโดย จำรัส สุวคนธ์

ผลงานของ คุณจำรัส รวยนิรันดร์ ร่วมกับ ครูพรานบูรพ์ (จวงจันทร์ จันทร์คณา) ได้แก่ เพลงสายสวาท ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานการประพันธ์บทเพลงของ ครูสง่า ทองธัช


ครูเนรัญชรา

ครูไสล

ครูแก้ว

ผลงานของ ครูสง่า ทองธัช ร่วมกับ ครูเนรัญชรา (สติ สติฐิต) ได้แก่ เพลงธารสวาท ขับร้องโดย ชาวคณะสุเทพคอรัส เพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

ผลงานของ ครูสง่า ทองธัช ร่วมกับ ครูไสล ไกรเลิศ ได้แก่ เพลงเรือหงส์ทอง ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ ครูสง่า ทองธัช ร่วมกับ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ได้แก่ เพลงลมสวาท ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานการประพันธ์บทเพลงของ คุณสกนธ์ มิตรานนท์

ผลงานของ คุณสกนธ์ มิตรานนท์ ร่วมกับ คุณสมยศ ทัศนพันธ์ ได้แก่ เพลงงามชายหาด ขับร้องโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ผลงานของ คุณสกนธ์ มิตรานนท์ ร่วมกับ คุณพิมพ์ พวงนาค ได้แก่ เพลงน้ำเหนือบ่า ขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล

ผลงานของ คุณสกนธ์ มิตรานนท์ ร่วมกับ ครูนารถ ถาวรบุตร ได้แก่ เพลงแม่ ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ดูเรื่องอื่นๆ