บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓๗ โดย ป้อม พรรณพร


ครูเนรัญชรา (สติ สติฐิต)

ครูเอื้อ

ครูจงรัก

ครูสง่า

คุณสนธิกาญจน์

ผลงานของ ครูเนรัญชรา ร่วมกับ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้แก่ เพลงมิใช่ดอกฟ้า ขับร้องโดย อ้อย อัจฉรา

ผลงานของ ครูเนรัญชรา ร่วมกับ คุณจงรัก จันทร์คณา ได้แก่ เพลงเทพเจ้าแห่งความระทม ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง

ผลงานของ ครูเนรัญชรา ร่วมกับ ครูสง่า อารัมภีร ได้แก่ เพลงพรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง

ผลงานของ ครูเนรัญชรา ร่วมกับ คุณสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์ ได้แก่ เพลงจากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

ผลงานของ ครูเนรัญชรา ร่วมกับ ครูสง่า ทองธัช ได้แก่ เพลงธารสวาท ขับร้องโดย ชาวคณะสุเทพคอรัส เพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ


ครูจงรัก จันทร์คณา

ครูชาลี

ครูสมาน

ครูพยงค์

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ ครูชาลี อินทรวิจิตร ได้แก่ เพลงทาสทรมาน,เพลงวสันต์จำพราก ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ ครูสมาน กาญจนะผลิน ได้แก่ เพลงทาสทรมาน,เพลงวสันต์จำพราก,เพลงเนื้อนวล ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร เพลงสวรรค์บนทราย ขับร้องโดย อดิเรก จันทร์เรือง

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ ครูพยงค์ มุกดา ได้แก่ เพลงทาสรัก ขับร้องโดย นริศ อารีย์ เพลงปานทิพย์เทพี,เพลงซ่อนรักรักซ้อน ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร


ครูสุรพล

ครูสง่า

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ ครูสุรพล โทณะวณิก ได้แก่ เพลงเพราะขอบฟ้ากว้าง ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ ครูสง่า อารัมภีร ได้แก่ เพลงลาก่อนความรัก,เพลงเหมันต์พิศวาส ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ ครูป.วรานนท์ ร่วมกับ คุณขนิษฐา ขนงทิพย์ ได้แก่ เพลงนิราศนุช,เพลงเนื้อนวล ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ดูเรื่องอื่นๆ