บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓๕ โดย ป้อม พรรณพร


ครูมงคล อมาตยกุล

ครูร้อยแก้ว

ครูเปรื่อง

ครูชาลี

ผลงานของ ครูมงคล อมาตยกุล ร่วมกับ ครูร้อยแก้ว รักไทย ได้แก่ เพลงจะนานเท่าไร ขับร้องโดย นริศ อารีย์ เพลงยังคอย,เพลงโนรีจากคอน ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

ผลงานของ ครูมงคล อมาตยกุล ร่วมกับ ครูป.ชื่นประโยชน์ (เปรื่อง) ได้แก่ เพลงดวงใจ ขับร้องโดย นริศ อารีย์

ผลงานของ ครูมงคล อมาตยกุล ร่วมกับ ครูชาลี อินทรวิจิตร ได้แก่ เพลงเย้ยฟ้าท้าดิน ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง

ผลงานของ ครูมงคล อมาตยกุล ร่วมกับ คุณจำลอง เบญจานุวัตร ได้แก่ เพลงพรุ่งนี้วิวาห์ ขับร้องโดย รวงทอง ทองลั่นธม


ครูเล็ก ชะอุ่มงาม

ครูสนิท

ครูชาลี

ผลงานของ ครูเล็ก ชะอุ่มงาม ร่วมกับ ครูสนิท ศ. ได้แก่ เพลงคนพรากรัก,เพลงชีวิตทรมาน,เพลงดอกไม้สายลม,เพลงวันลา,เพลงเศร้าเสียงเพลง,เพลงเสน่ห์ตา,เพลงเสียดายรัก ขับร้องโดย ทัศนัย ชะอุ่มงาม

ผลงานของ ครูเล็ก ชะอุ่มงาม ร่วมกับ ครูชาลี อินทรวิจิตร ได้แก่ เพลงสุดบูชา ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง


ครูสวัสดิ์ ธงศรีเจริญ

ผลงานของ ครูสวัสดิ์ ธงศรีเจริญ ร่วมกับ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้แก่ เพลงคมตา ขับร้องโดย ยรรยงค์ เสลานนท์ เพลงคมปาก ขับร้องโดย ช่อฉัตร รัตนกมล เพลงฝากหมอน ขับร้องโดย บุษยา รังสี เพลงหยาดฝนแห่งความรัก ขับร้องโดย เอื้อ สุนทรสนาน

ดูเรื่องอื่นๆ