บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓๙ โดย ป้อม พรรณพร


พระยาโกมารกุล (ชื่น โกมารกุล ณ อยุธยา)

ผลงานของ พระยาโกมารกุลมนตรี ร่วมกับ ม.ล.พวงร้อย สนิทวงศ์ ได้แก่ เพลงเงาไม้ ขับร้องโดย นภา หวังในธรรม เพลงตาแสนกลม ขับร้องโดย นริศ อารีย์


หลวงสารานุประพันธ์(นวล ปาจิณพยัคฆ์)

ผลงานของ หลวงสารานุประพันธ์ ร่วมกับ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้แก่ เพลงพุทธศาสน์คู่ไทย ขับร้องโดย ชาวคณะสุนทราภรณ์


ดร.ระพี สาคริก

ผลงานของ ดร.ระพี สาคริก ร่วมกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ได้แก่ เพลงเพ้อรัก ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ


ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ผลงานของ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ร่วมกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ได้แก่ เพลงชมนาง ขับร้องโดย เลิศ ประสมทรัพย์ เพลงฝากรัก ขับร้องโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี


ครูสุทิน เทศารักษ์

ผลงานของ ครูสุทิน เทศารักษ์ ร่วมกับ ครูไสล ไกรเลิศ ได้แก่ เพลงดวงใจในฝัน ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร เพลงม่านไทรย้อย ขับร้องโดย ลลิลทิพย์ (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี) เพลงม่านบังตา,เพลงม่านสวรรค์ ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง


ครูใหญ่ (สมาน) นภายน

ผลงานของ ครูใหญ่ นภายน ร่วมกับ ครูพรพิรุณ ได้แก่ เพลงรอยมลทิน ขับร้องโดย รวงทอง ทองลั่นธม


ครูประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง

ผลงานของ ครูประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ร่วมกับ “อิงอร” (ศักดิ์เกษม หุตาคม) ได้แก่ เพลงเดือนต่ำดาวตก ขับร้องโดย ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา เพลงกลางสายชล ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร+พิศมัย วิไลศักดิ์


ครูมานิต เสนะวีณิน

ผลงานของ ครูมานิต เสนะวีณิน ร่วมกับ คุณจำรัส รวยนิรันดร์ ได้แก่ เพลงตะวันยอแสง ขับร้องโดย จำรัส สุวคนธ์


คุณไพฑูรย์ สุนทร

ผลงานของ คุณไพฑูรย์ สุนทร ร่วมกับ ครูจงรัก จันทร์คณา ได้แก่ เพลงตะวันลา ขับร้องโดย จินตนา สุขสถิตย์


คุณเกษม มิลินทจินดา

ผลงานของ คุณเกษม มิลินทจินดา ร่วมกับ ครูอ.กวี สัตโกวิท ได้แก่ เพลงฟ้ารำลึก ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง

ผลงานของ คุณเกษม มิลินทจินดา ร่วมกับ คุณประยูร เวชประสิทธิ์ ได้แก่ เพลงความหวังครั้งสุดท้าย ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร เพลงสิ้นลม ขับร้องโดย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์


คุณสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์

ผลงานของ คุณสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์ ร่วมกับ ครูเนรัญชรา ได้แก่ เพลงจากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

ดูเรื่องอื่นๆ