นักร้องและนักประพันธ์เพลง "ยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐" โดย ป้อม พรรณพร

คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นบุตรของ นายวอน และ นางสำเภา ในครอบครัวชาวประมง บิดาของท่าน มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาโหราศาสตร์ ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณคดี และการประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากบิดา ประกอบกับความใฝ่รู้ และรักการอ่านของท่าน ทำให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ยอมรับท่านในเรื่อง วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศาสนา และ กวีนิพนธ์

นอกจากความสนใจด้านวิชาโหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีแล้ว ท่านยังมีความรักและสนใจเรื่อง ดนตรีไทย มาตั้งแต่ยังเด็กด้วย เริ่มศึกษาดนตรีไทยกับ พระพี่เลี้ยงแก้ว จุลโยธิน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวังของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้สอนและฝึกหัดให้ท่านบรรเลงซอ ทุกประเภท รวมไปถึงไวโอลินด้วย ปรากฏว่า คุณครูฉันทิชย์ สามารถบรรเลงได้ดีทุกประเภท เคยได้แสดง การเดี่ยวซอสามสาย ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน และยังได้แสดงถวายแก่พระราชวงศ์หลายพระองค์อีกด้วย

คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เริ่มเข้ารับราชการโดยเป็นครูที่ โรงเรียนเทศบาลหัวหิน ต่อจากนั้น ได้ย้ายไปรับราชการตำรวจประจำอำเภอหัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ แล้วเปลี่ยนไปทำงานในเมืองหลวง ท่านได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นครูดุริยางค์ศาสตร์ ของโรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร หลังจากนั้น ได้ย้ายไปสังกัด องค์การเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ จนเกษียณอายุ ด้วยความที่ท่านมีความรู้หลายด้าน การทำงานที่กระทรวงกลาโหม ท่านมักจะถูกขอยืมตัวไปช่วยราชการในส่วนต่างๆ อยู่เป็นประจำ สำหรับงานที่สำคัญก็คือ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับตำแหน่งกรรมการชำระประวัติศาสตร์ชาติไทย กรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี และที่ภูมิใจที่สุด ก็คือ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการหนังสือแถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี

คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ มีผลงานด้านการประพันธ์หลายอย่าง มีนามปากกาหลายนาม มีงาน ประพันธ์บทละคร ได้แก่ บทละครเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ ซึ่งประพันธ์ให้นักเรียนนาฏศิลป์แสดง มีงาน ประพันธ์บทเพลง ได้แก่ เพลงอะแซหวุ่นกี้ (เถา) และ เพลงยโสธร (เถา) เป็นต้น สำหรับผลงาน ด้านการดนตรีไทย ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มและเสนอความคิด ต่อท่านนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้สนับสนุนการเล่นดนตรีไทย โดย จัดให้มีการแสดงทางสถานีโทรทัศน์ ชื่อรายการ “คันธรรพศาลา” เพื่อเปิดเวทีให้นักดนตรีไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถาบัน ทั้งนักดนตรีอาชีพ และสมัครเล่น ได้แสดงฝีมือ ที่ ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม รายการนี้ได้รับความนิยมจากผู้รักดนตรีไทยเป็นอย่างมาก รายการดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี จึงยุติลง เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของบ้านเมืองในขณะนั้น

คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สิริรวมอายุได้ ๖๕ ปีเศษ


ดูนักร้อง/นักประพันธ์อื่นๆ