นักร้องและนักประพันธ์เพลง "ศิลปินแห่งชาติ" โดย ป้อม พรรณพร

คุณครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ มีนามจริงว่า เกียรติพงศ์ กาญจนภี เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ในใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ย่านบางลำพู เป็นบุตรของ หลวงพินิจดุลอัฎ (พุฒ กาญจนภี) และนางเกษม คุณครูสุนทรียา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๓ ไปศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญา ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหราชอาณาจักร (ในสมัยนั้น)

เมื่อกลับมายังประเทศไทยก็ได้ทำงานตรงกับสายงานที่ร่ำเรียนมา ได้เป็นเป็นทั้งนักวิชาการ เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นผู้บริหารการเงินของธนาคารไทยหลายแห่ง เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทที่ชื่อเสียง เป็นคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน

นอกจากความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่คุณครูสุนทรียา ได้ศึกษามาโดยตรงแล้ว ท่านยังมีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางด้านการประพันธ์ โดยเฉพาะด้านการประพันธ์เพลง มีความรู้เรื่องการใช้ภาษาที่ยอดเยี่ยมสวยงาม ท่านเริ่มงานประพันธ์เพลงมาตั้งแต่สำเร็จชั้นมัธยม โดยทำงานร่วมกับคณะละครศิวารมณ์ เป็นทั้งคนบอกบท และแต่งเพลงประกอบละคร ทั้งนี้มี คุณครูสง่า อารัมภีร ร่วมให้คำปรึกษาและใส่ทำนองให้

เมื่อเริ่มการเป็นนักประพันธ์เพลง ก็จำเป็นจะต้องประกาศแจ้งชื่อผู้ประพันธ์ แต่ท่านเห็นว่าผลงานที่ประพันธ์ขึ้นมาในขณะนั้นยังไม่ดีและไม่สมบูรณ์เพียงพอกับการที่ จะใช้ชื่อ และ นามสกุลจริง เพราะอาจจะทำให้กระทบกระเทือนถึงครอบครัวและหน้าที่การงานในเวลานั้น จึงได้ให้ผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพ ช่วยหานามให้เป็นมงคล แก่งานประพันธ์เพลง โดยได้นำเรื่องนี้ไปขอกับ นาวาอากาศเอก สวัสดิ์ ทิฆัมพร และได้นามว่า สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ มาพร้อมกับความหมายที่ว่า ค่าของความงาม ความไพเราะ ความอ่อนโยน บวกกับนามสกุล ที่ตั้งให้มีความหมายสอดคล้องกับนามสกุลจริงว่า เมืองทองหรือแดนทอง

ผลงานการประพันธ์คำร้องของ คุณครูสุนทรียา มีจำนวนกว่า หนึ่งพันเพลง เป็นที่ยอมรับจากนักฟังเพลงไทยสากลเก่าๆ ว่าอ่อนหวานไพเราะ มีเนื้อหาสาระ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เพลงของท่านจะได้รับทั้ง รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ในเพลงใจพี่ และเพลงวิหคเหินลม ได้รับ รางวัลเสาอากาศทอง ในเพลงเพียงคำเดียว ได้รับ รางวัลนราธิป ในฐานะนักประพันธ์อาวุโสที่ทำคุณประโยชน์ด้านวรรณกรรม

คุณครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ผู้ประพันธ์) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

คุณครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ถึงแก่กรรมเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สิริรวมอายุได้เกือบ ๘๘ ปี


ดูนักร้อง/นักประพันธ์อื่นๆ