ผลงานของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่อลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดราชบุรี
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง สาวบ้านบึง
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูถวิล อรรถกฤษณ์
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๐

วันที่ ๘-๑๔ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลพบุรี
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กลิ่นรักดอกแก้ว
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูสมาน นภายน
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๑

วันที่ ๑๕-๒๑ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลำปาง
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง สายลมเหนือ
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ อาจารย์พินิจ ฉายสุวรรณ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๒

วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลำพูน
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กุลสตรี
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๓
๕. เกี่ยวกับเรา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในทุกๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดทั้งเดือน ยังได้ทำการสอนขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ณ อาคารชั้นล่างของโบสถ์อีกด้วย

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย