ผลงานของเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑-๕ มีนาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดภูเก็ต
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูประเวช กุมุท
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑

วันที่ ๖-๑๒ มีนาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดมหาสารคาม
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กลิ่นแก้มนาง
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูเลื่อน สุนทรวาทิน
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๒

วันที่ ๑๓ -๑๙ มีนาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดมุกดาหาร
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง มนต์รักนวลจันทร์
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูยรรยง แดงกูร
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓

วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง ลานเท
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูทองดี สุจริตกุล
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๔

วันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม จัดทำบทความ จำนวน ๕ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดยะลา
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กลิ่นแก้ว
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูเตือน พาทยกุล
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๕
๕. เกี่ยวกับเรา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในทุกๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดทั้งเดือน ยังได้ทำการสอนขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ณ อาคารชั้นล่างของโบสถ์อีกด้วย

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย