ผลงานของเดือน มกราคม ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑ มกราคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๗ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่บทเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน ที่จะแสดงจริงในงานครบ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๘ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่วันที่สอง ในเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน และ แผ่นดินของเรา

วันที่ ๑๔ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการติวเข้มและซ้อมใหญ่ในท่าทางการแสดง ในเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน และ แผ่นดินของเรา

วันที่ ๑๕ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนซ้อมใหญ่อีกครั้ง ก่อนแสดงจริงในสัปดาห์หน้า

วันที่ ๒๑ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนทบทวนเบา ๆ ครั้งสุดท้าย ก่อนแสดงจริง ในวันพรุ่งนี้

วันที่ ๒๒ มกราคม เข้าร่วมงานถวายพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ณ วัดไทยแอลเอ โดยการแสดงการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙ คือบทเพลง เทวาพาคู่ฝัน บนอุโบสถของวัด

วันที่ ๒๘ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด เนื่องในโอกาสครบ ๑ ปี ของการเรียนการสอนขับร้องเพลง ณ วัดไทยแอลเอ (เริ่มวันแรก เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนความจำบทเพลงแรกที่เคยสอน คือเพลง ฝากลมวอน เป็นที่น่ายินดีมากที่บรรดาเด็กๆ และผู้ปกครอง ยังจำได้ไม่ตกหล่น

วันที่ ๒๙ มกราคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้ เป็นการทบทวนเพลงเก่าตั้งแต่เริ่มสอนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ให้ทุกคน ช่วยกันร้องบ้าง ร้องเดี่ยวบ้าง แล้วแต่จะชี้ให้ใครร้อง เหมือนการเล่นเกมส์ต่อเพลง ทุกคนสนุกสนานกันมาก ตลอดการเรียนการสอน อีกทั้งในชั้นเรียนของเรา ได้รับเกียรติจากนักร้องดังรุ่น ดาวรุ่งพรุ่งนี้ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในอดีต คือคุณสุวณีย์ เนื่องนิยม ผู้ขับร้องเพลงแค้น เพลงแผ่นดินทอง เพลงเดือนคล้อยคอยรัก ที่โด่งดังเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกทุกคน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๑ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย