ผลงานของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอน

วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนทบทวนบทเพลงที่สอนในเดือนมกราคมทั้งหมด

วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”

วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนทบทวนบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงทียน” “แผ่นดินของเรา” และ “ใกล้รุ่ง”

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๑ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย