ผลงานของเดือน เมษายน ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑-๒ เมษายน จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่อลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดยะลา
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง มนต์รักอสูร
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ จ่าสิบเอก ยรรยงค์ โปร่งน้ำใจ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๖

วันที่ ๓-๙ เมษายน จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง รักในใจ
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณเฒ่าแก่จีบ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๗

วันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดระนอง
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กลิ่นดอกโศก
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๘

วันที่ ๑๗-๒๓ เมษายน จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดระยอง
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง รอน้ำทิพย์ชโลมใจ
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูสริ ยงยุทธ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๙
๕. เกี่ยวกับเรา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในทุกๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดทั้งเดือน ยังได้ทำการสอนขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ณ อาคารชั้นล่างของโบสถ์อีกด้วย

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย