ผลงานของเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ คือเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนขับร้องเพลง “รำวงวันลอยกระทง” ที่จะใช้แสดงในวันงานลอยกระทงของวัดไทย ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม

วันที่ ๒ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด และร่วมกิจกรรมเตรียมสิ่งของเพื่อถวายพระสงฆ์ในงาน สลากภัตร ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า

วันที่ ๘ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนเพลงบัวขาว ซึ่งจะขับร้องบนเวทีใหญ่ของวัด ในงานวันลอยกระทงปลายเดือน

วันที่ ๙ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการเริ่มสอนเพลงลมหวน และทวนเพลงรำวงวันลอยกระทง ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมสลากภัตร ช่วยหารายได้ให้กับวัดไทยแอลเอ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนที่เพิ่มความรู้พิเศษเกี่ยวกับพระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่เพิ่งเสด็จสวรรคตไปเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการสอนทุกคนได้ระลึกและจดจำในสิ่งที่ดีงามของพระองค์ท่านสืบต่อไป และในตอนค่ำได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นคืนที่ ๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการนำเพลง สดุดีมหาราชา มาสอนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของเพลง และย้ำให้พวกเขาได้ทราบว่า เพลงนี้จะไม่มีการนำมาขับร้องให้กับ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้อีก เป็นเพลงเฉพาะของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เท่านั้น และในตอนค่ำได้เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นคืนที่ ๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ในช่วงเช้า เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ เพื่อรับทราบการรับรองโครงการฯให้อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในช่วงเย็นเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดไทยแอลเอ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนให้ทราบถึง ที่มาของเพลงพระราชนิพนธ์ ตามนโยบายที่ได้รับมาจาก ท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ เพื่อเป็นการถวายความรำลึกถึงพ่อหลวงภูมิพล มีการให้จดจำเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต และสายฝน

วันที่ ๒๓ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา

วันที่ ๒๙ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต”

วันที่ ๓๐ ตุลาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” และ “สายฝน” ในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนการขับร้อง เพลงชาติไทย เพลงชาติอเมริกัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ในตอนค่ำเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๖ พฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตอนเช้า หลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงเย็น สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” “ชะตาชีวิต” และ “สายฝน”

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สอนไปแล้ว ให้แก่นักเรียนทุกคนเป็นรายตัว เพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องของแต่ละคน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ ที่สอนไปแล้วทั้งหมด ๔ เพลง เพื่อทดสอบการจดจำให้แม่นยำแก่ผู้เรียนทุกคน รวมไปถึงการใช้ภาษาไทยและการออกเสียงให้ถูกต้อง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ครบ ๓๐ วัน โดยร่วมแจกอาหารและของว่าง หลังจากเสร็จการบำเพ็ญกุศลแล้ว ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนเพลงสำคัญประจำชาติ คือ เพลงชาติไทย เพลงชาติอเมริกา และเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา ที่จะแสดงในวันที่ ๓ ธันวาคม ทั่ดป่าธรรมชาติ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวนความพร้อมในการแสดง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา ให้แก่ บรรดาเด็กๆ ที่จะขับร้องบนเวทีวัดป่าธรรมชาติ และเตรียมพร้อมเรื่องการแต่งกาย

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย