ผลงานของเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๕ มิถุนายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ทำบุญอายุ ฉลองสมณศักดิ์ และวางศิลาฤกษ์ โดยร่วมบริการอาหารฟรีแด่ผู้มาร่วมงาน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน สอนภาษาไทยควบคู่ไปกับ การขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน สอนการขับร้องเพลงเก่า และทบทวนภาษาไทยไปด้วย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดหลังจากเลิกชั้นเรียนแล้ว ได้มีการร่วมรับประทานอาหารเย็น (มื้อพิเศษ) พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลงานของชั้นเรียน

วันที่ ๑ กรกฎาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดวันนี้เป็นการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการแสด งบนเวทีใหญ่ของวัดไทย ในวันแม่ของไทย ในเดือนหน้า

วันที่ ๘ กรกฎาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ครั้งนี้ เป็นการซ้อมขับร้องเพลงค่าน้ำนม โดย เยาวชนชายรุ่นกลาง และขับร้องแบบรวมกลุ่มเด็กเล็กด้วยเพลง ใครหนอ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด วันนี้ ซ้อม เพลงหลัก ๓ เพลงที่จะใช้เข้าร่วมในกิจกรรม วันภาษาไทย อีก ๑ สัปดาห์ข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ “เรียนภาษาไทยจากบทเพลงเก่า” ของชมรมรักษ์เพลงเก่า วัดไทยแอลเอ ที่โครงการฯ เป็นที่ปรึกษา และฝึกฝน คือ เพลงสายทิพย์ เพลงดอกพุดตาน และเพลงฝากลมวอน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ซ้อมใหญ่ใน ๓ บทเพลง ที่จะเข้าร่วมแสดงในกิจกรรม วันภาษาไทย ของโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ในอีก ๒ วันที่จะถึง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ร่วมแสดงในกิจกรรม วันภาษาไทย ของโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ตามแนวคิดของโครงการฯ “เรียนภาษาไทย จากบทเพลง” ได้ผลดีมากมีผู้ปกครองนำเด็กๆ มาขอฝากเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน หลังจากการแสดงจบลง

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย