ผลงานของ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๓ ธันวาคม เข้าร่วมงานถวายพระราชกุศลครบ ๕๐ วันแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล และร่วมขับร้อง บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน (เพลง“แผ่นดินของเรา”) เพื่อรำลึกในพระองค์ท่าน ณ วัดป่าธรรมชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม เข้าร่วมงานถวายพระราชกุศลครบ ๕๐ วันแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ณ วัดไทยแอลเอ และร่วมบริการอาหารแด่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ในช่วงบ่ายถึงเย็น เป็นการสอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนเพลงเกี่ยวกับ วัน Christmas คือเพลง Silent Night เพลง Rudolph The Red Nosed Reindeer และ เพลง Santa Claus is coming to town ที่จะต้องนำไปขับร้องที่โบสถ์ ตามคำเชิญ และในตอนค่ำ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๑ ธันวาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการสอนเพลง วัน Christmas คือเพลง Silver Bells และเพลง White Christmas เพื่อนำไปขับร้องตามคำเชิญของโบสถ์ไทยคริสต์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม

วันที่ ๑๗ ธันวาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการทบทวน และซ้อมใหญ่ เพลงวัน Christmas ทั้ง ๕ เพลง ที่จะนำไปแสดง ตามคำเชิญของ โบสถ์ไทยคริสต์ เมืองพาโนรามา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม และในตอนค่ำได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระรกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๘ ธันวาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ ครั้งสุดท้ายก่อนการแสดงจริงในสัปดาห์หน้า ที่โบสถ์ไทยคริสต์ เมืองพาโนรามา เพื่อฉลองคริตสมาส ตามคำเชิญ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม เข้าร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ของพระสงฆ์วัดไทยนอร์ทออลลีวูด

วันที่ ๒๔ ธันวาคม เข้าร่วมพิธีฉลองเทศกาลวันคริตสมาส ของชาวไทยคริตส์ ในคริสตจักรไทยคริตส์ เมืองพาโรนามา โดยร่วมขับร้องเพลงประจำเทศกาลตามคำเชิญของโบสถ์ แห่งนี้ จำนวน ๓ เพลง ตามคำขอ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ ที่ได้รับเชิญ

วันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพแด่มารดาของ คุณสุทธิพร สังขมี เจ้าของร้านจิตลดาผู้บำเพ็ญตนเพื่อชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๓๑ ธันวาคม เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามคืน (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ตามประเพณีที่ดีของชาวพุทธ ณ วัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๑ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย