ผลงานของเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนสิงหาคม และ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๕ สิงหาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียน วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด การสอนในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ที่จะใช้แสดงในวันแม่ ณ เวทีใหญ่วัดไทย วันที่ ๑๔ สิงหาคม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย วันนี้เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ ๓ บทเพลง ที่จะแสดงในวันอาทิตย์ที่จะถึงคือ เพลงค่าน้ำนม เพลงรักของแม่ และ เพลงใครหนอ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม เข้าร่วมถวายพระพร และ ร่วมแสดงในงานวันแม่ของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๑ สิงหาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย วันนี้สอนเพลงเก่ายุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ชื่อเพลง “บัวขาว”

วันที่ ๔ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย และ เข้าร่วมกิจกรรมของวัดไทยนอร์ทฮอลีวูด “งานวันรำลึกถึงหลวงเตี่ย”

วันที่ ๑๐ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

วันที่ ๑๑ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

วันที่ ๑๗ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

วันที่ ๑๘ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย และได้รับเชิญเป็นพิธีกรของการแสดงผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักดนตรีจากกรมศิลปากร ในงาน “ร่วมฉลอง ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีใหญ่ของวัดไทยแอลเอ

วันที่ ๒๕ กันยายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย