ผลงานของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๓ เมษายน ทำการเรียนการสอนขับร้อง และฝึกซ้อมใหญ่ ให้กับนักร้องนักเรียนในโครงการฯ เพื่อเข้าร่วมแสดงบนเวทีใหญ่ ของวัดไทย นอร์ทฮอลลีวูดในงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ ในสัปดาห์หน้า

วันที่ ๑๗ เมษายน สอนการขับร้องเพลงเก่า ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป และนักเรียน โรงเรียนวัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๔ เมษายน สอนการการขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ตามปกติ

วันที่ ๑ พฤษภาคม สอนการชับร้องเพลงเก่าแก่ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒ พฤษภาคม เข้าร่วมแสดงในงานการกุศล หาทุนซื้อไม้เท้าขาวให้คนพิการทางสายตาในประเทศไทย ที่คริสตจักรไทยวัลเล่ย์เอ้าท์รีช

วันที่ ๘ พฤษภาคม เข้าร่วมแสดงในงานวันแม่ของอเมริกา ที่คริสตจักรไทยวัลเล่ย์เอ้าท์รีช ในภาคเช้า และสอนการขับร้องเพลงเก่าให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองของ โรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดในภาคบ่าย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม สอนการร้องเพลงเก่า แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนวัดไทยนอรฺทฮอลลีวูด ตามปกติประจำวันอาทิตย์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม สอนขับร้อง เพลงเก่าให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด วันนี้มีแขกพิเศษ เป็นนักร้องจากเมืองไทยรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน คุณอุมาพร บัวพึ่ง มาเยี่ยมห้องเรียนด้วย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน