ผลงานของเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๓ ตุลาคม ร่วมแสดงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้สูงวัย ณ ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า

วันที่ ๔ ตุลาคม ซ้อมประจำสัปดาห์ คราวนี้เป็นการสอน ขับร้องเพลง คู่ สัญญารัก

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ซ้อมประจำสัปดาห์ ด้วยเพลง ราตรี และทบทวนเพลงที่สอนมาแล้วทั้งหมด

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ทบทวนเพลงที่ให้การบ้านไปทั้งหมด ทั้งเนื้อร้อง และทำนอง รวมทั้งการขับร้องที่ถูกต้อง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ฝึกซ้อม วิธีขับร้องเพลงคู่ที่ถูกต้อง ให้เหมาะสมกับคู่ร้องทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ซ้อมและทบทวนบทเพลงที่เรียนมาแล้ว ตั้งแต่ต้นตามลำดับ ตั้งแต่เริ่มทบทวนเนื้อร้อง ทำนอง การเข้าเพลง การฟังจังหวะ การรอจังหวะ การร้องร่วมไปกับทำนอง

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ร่วมให้คำแนะนำแก่สมาชิกผู้สูงวัย เพื่อการช่วยให้การขับร้องเพลงง่ายขึ้น และ ไพเราะมากขึ้น

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ทบทวนบทเพลงเดี่ยวเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถจดจำสิ่งที่เรียนมาแล้วได้อย่างแม่นยำ ไม่หลงลืมเนื้อร้อง และทำนอง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม เข้าร่วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ข้าร่วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด และให้การสอนเยาวชน ให้รู้จักการร้องเพลงคู่ที่ถูกต้อง การแสดงท่าทางประกอบที่เหมาะสม ชวนให้ผู้ชมไม่เบื่อหน่ายตลอดการขับร้องตั้งแต่เริ่มขับร้องเพลง จนกระทั่งจบเพลง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ซ้อมเพลงคู่ทั้งหมด เพื่อทบทวนและเตรียมแสดงจริง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรม ในงานประเพณีลอยกระทงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ให้คำแนะนำการขับร้องเพลง และการแสดงจริงต่อสาธารณชน แก่ “ชมรมผู้สูงวัยท้ายวัด” ที่ลานเอนกประสงค์วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ซ้อมใหญ่เพื่อแสดงจริงในวันงานวันพ่อ ทางสถานีโทรทัศน์และซ้อมใหญ่เพื่อแสดงในงานวันเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้สูงวัย

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ร่วมแสดงในงานเลี้ยงอาหารผู้สูงวัย ที่ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า ตามที่ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ขอเชิญมา

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน เข้าร่วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน เข้าร่วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน จัดรายการพิเศษเนื่องในวันพ่อ เรื่อง บทเพลงในพระองค์ ทางสถานีโทรทัศน์ ลาว-ไทยทีวี

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน