ผลงานของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๕๘

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๖ มิถุนายน เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้สูงวัย ของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ในรายการร้องเพลงกับคุณตา-คุณยาย

วันที่ ๑๓ มิถุนายน เข้าร่วมแสดงในงาน ของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน พร้อมกับการบรรยายของอาจารย์เจพฟี่ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประเทศไทย

วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ซ้อมใหญ่ประจำเดือน เพื่อทบทวนบทเพลงต่าง ๆ ให้กับนักร้องทุกคนในโครงการฯ และให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองอีกครั้ง ในบทเพลงเดิมที่เคยแสดงไปแล้ว เพื่อทำให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า ต้องเตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และพร้อมเสมอที่จะแสดงผลงานนั้น ๆ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม เข้าร่วมแสดงกับวงดนตรีมรกตสยาม เพื่อหารายได้ให้กับวัดไทยนอร์ธฮอลลีวูด ที่เวที ด้านตลาดอาหารเพื่อชุมชนไทย

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงวัย และฉลองให้กับ คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นงานของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม เข้าร่วมให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการขับร้องเพลง และเทคนิคการขับร้องเพลงให้มีประสิทธิภาพ ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทยนอร์ธฮอลลีวูด ร่วมกับกลุ่มครูอาสาสมัครจากประเทศไทย ที่เปิดอบรมแก่ผู้สนใจการขับร้องเพลงทั่ว ๆ ไป เป็นการให้บริการแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย