ผลงานของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และมกราคม ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๕ ธันวาคม เข้าร่วมแสดงที่เวทีเล็ก บริเวณตลาดอาหาร วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๖ ธันวาคม เข้าร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๑ ธันวาคม เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ณ กิฟฟิทพาร์ค

วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ร่วมแสดงที่เวทีหลัง ของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด เพื่อช่วยหาเงินบำรุงวัด เหมือนเช่นเคยปฏิบัติมา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม เข้าร่วมแสดงตามคำเชิญของ คริสตจักรไทย Valley Outreach เนื่องในเทศกาล Christmas ของโบสถ์

วันที่ ๒๐ ธันวาคม เข้าร่วมแสดงที่ตลาดอาหารวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด เพื่อหารายได้บำรุงวัด

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ข้าร่วมแสดงที่เวทีหลังวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ในเทศกาลคริตสมาส เพื่อหารายได้บำรุงวัด

วันที่ ๒-๓ มกราคม ๒๕๕๙ เข้าร่วมแสดงบนเวทีเล็กด้านหลังวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด บริเวณตลาดอาหาร เพื่อเป็นการอวยพรให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ เนื่องในวันปีใหม่ของไทยเรา

วันที่ ๙-๑๐ มกราคม เข้าร่วมแสดง เพื่อหารายได้บำรุงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ดังเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม เข้าร่วมแสดงการขับร้อง เพื่อหารายได้บำรุงวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๓ มกราคม ข้าร่วมแสดงและ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร เพื่อหารายได้แก่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๔ มกราคม เข้าร่วมแสดงบนเวทีเล็กของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดในช่วงเช้า สำหรับในช่วงบ่ายถึงเย็น เปิดการสอนและให้คำแนะนำ ตามคำขอร้องของผู้สนใจการขับร้องเพลงเก่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่บริเวณหน้าห้องสมุดบริการประชาชน ของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

๓๐ มกราคม เข้าร้วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทย บริเวณตลาดอาหารหลังวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด และช่วยกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึกของไทย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน