ผลงานของเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๕๘

โครงการสืบสานตำนานเพลงก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนสิงหาคม และ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ซ้อมใหญ่เพื่อเข้าร่วมการแสดงในงานวันแม่ สัปดาห์หน้า

วันที่ ๙ สิงหาคม เข้าร่วมแสดงและอวยพรแด่ คุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่ของไทย ที่เวทีวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

๑๕ สิงหาคม เข้าร่วมแสดง เพื่อหาทุนทรัพย์บำรุงวัดไทย ที่เวทีเล็กด้านตลาดอาหารวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

๒๒-๒๓ สิงหาคม เริ่มตารางการฝึกขับร้องเป็นการต่อเนื่อง ในทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ โดยมีหลักเกณฑ์ ที่ผู้เข้ารับการสอน ต้องทำให้ได้ ก่อนวันทำการฝึกฝนจริง คือ ทุกคน จะต้องจดจำเนื้อร้องเพลงที่มอบให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ๑ สัปดาห์ให้ได้ ถ้ายังจำไม่ได้ ก็จะไม่มีการสอนในขั้นต่อ ๆ ไป สัปดาห์นี้ เป็นการทดสอบการบ้านที่ให้ไป โดยกำหนดให้ขับร้องเพลงคู่ ชื่อ ใต้ร่มมลุลี

๒๙-๓๐ สิงหาคม เป็นการทดสอบการบ้านที่ให้ไป โดยสัปดาห์นี้ กำหนดให้ขับร้องเพลง ชื่อ สอนน้อง

๕-๖ กันยายน เป็นการทดสอบการบ้านที่ให้ไป โดยสัปดาห์นี้ กำหนดให้ขับร้องเพลง นกเขาคูรัก

๑๒ กันยายน เป็นการทดสอบการบ้านที่ให้ไป โดยสัปดาห์นี้ กำหนดให้ขับร้องเพลงปองใจรัก

๑๓ กันยายน ร่วมแสดง ณ เวทีวัดไทยในแอลเอ เพื่อช่วยหารายได้บำรุงกิจการของวัด

๑๙ กันยายน เป็นการทดสอบการบ้านที่ให้ไป โดยสัปดาห์นี้ กำหนดให้ขับร้องเพลง รักคุณเข้าแล้ว และทบทวนเพลงที่ร้องไปแล้ว

๒๐ กันยายน ร่วมแสดงที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด พร้อมให้ความรู้ในเรื่องเพลงเก่าในอดีต แก่บรรดาผู้สูงวัยที่สนใจ

๒๖ กันยายน ซ้อม ทบทวน และทดสอบเพลงที่ได้เคยร้องไปแล้ว ให้อยู่ในความพร้อมเสมอ เป็นการสรุปรวบยอดของเดือน

๒๗ กันยายน นักร้องเยาวชนและผู้สูงวัยของโครงการฯ เข้าร่วมแสดงเพื่อหารายได้บำรุงวัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซต์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย