ผลงานของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนเมษายน และเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๕ เมษายน เข้าร่วมแสดงในงานไทยนิวเยียร์ (สงกรานต์เฟสติวัล) บนถนนฮอลลีวูด ไทยทาวน์

วันที่ ๑๐ เมษายน เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน ให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

วันที่ ๑๑ เมษายน เข้าร่วมแสดงในงานสงกรานต์ของวัดไทยแอลเอ

วันที่ ๑๒ เมษายน เข้าร่วมแสดงในงานสงกรานต์ของวัดไทยแอลเอ

วันที่ ๑๙ เมษายน เข้าร่วมแสดงในงานสงกรานต์ของวัดป่าธรรมชาติ

วันที่ ๒ พฤษภาคม เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้สูงวัย ของ ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ณ ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม เข้าร่วมแสดงในงานวันแม่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วัดป่าธรรมชาติ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้วยการสาธิตวิธีรำวงและร้องเพลงไทย (รำวงวันสงกรานต์) ในงาน CHILDREN AROUND THE WORLD

นอกจากกิจกรรมรับเชิญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เรายังมีการจัดทำบทความเพื่อนำเสนอในเวปไซต์ www.classicthaisong.com เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือนต่อไป