โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า

ผู้ก่อกำเนิดที่มีจุดยืนเดียวกัน เพื่อรักษาและเผยแพร่เพลงไทยสากลให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
จากซ้ายไปขวา ป้อม พรรณพร, คุณสุเทพ วงศ์กำแหง, และคุณกรวีณ์ วงศ์หิรามัย

ทำไมจึงคิดทำเวปไซด์นี้ มีเหตุผลอะไรหรือ?

คำถามดังกล่าว เป็นคำถามที่ถูกถามมากที่สุดในขณะนี้ ถามจนจำเป็นต้องไขข้อข้องใจให้ท่านได้ท่านทราบก่อนกำหนด เป็นคำตอบที่เราพร้อมจะตอบให้ท่านได้ทราบกันอยู่แล้ว หลังจากที่ผ่านขบวนการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ท่านทราบตามความเป็นจริงว่า ไม่ว่าการเปิดเวปไซด์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การเล่นเฟซบุ๊ก การส่งอีเมล์ หรือการส่งไลน์ ซึ่งคนยุคปัจจุบันเขาปฏิบัติกันนั้น เป็นเรื่องที่ห่างไกลตัว ของคนที่มีอายุ นำหน้าด้วยเลข ๖ อย่างดิฉัน ไม่เคยคิดที่จะเข้าไปข้องเกี่ยว ไม่กล้าแม้แต่จะไปแตะต้องเครื่องมือเหล่านั้น

แม้ว่าดิฉัน จะทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ ทำรายการวิทยุมานานถึง ๒๐ ปีในเมืองไทย หลังจากที่ชีวิตพลิกผัน จนต้องกลายมาเป็นคนไทยในต่างแดนถึง ๒๐ ปี ก็ยังคงไม่ลืมความเป็นไทย ไม่ลืมเพลงไทย โดยเฉพาะเพลงที่รู้จักมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวัยรุ่น ชีวิตที่พลัดบ้านพลัดเมืองมานั้น ไม่ได้ทำลายเจตนารมย์ของตัวเองให้จางหายไปเลย

เมื่อต้องกลายมาเป็นนักจัดรายการ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยในอเมริกา วิญญาณนักจัดรายการเพลงเก่า ยังมีอยู่เต็มตัว หรือมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไป ก็ยังคงใช้วิธีการทำงานและหาข้อมูลแบบโบราณ คือการอ่านจากหนังสือที่เก็บสะสมมานาน จนนับจำนวนไม่ถ้วน หาจากข้อมูลที่ตัวเองบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน จนกระดาษบางแผ่น หรือสมุดบางเล่ม เริ่มกรอบเป็นสีเหลือง บ่งบอกถึงอายุที่เก่าแก่ แต่ก็ยังคงเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่รักและหวงแหนที่สุด

มาบัดนี้ได้พบได้รู้จักกับคนที่มีความคิดแนวทางเดียวกัน ได้พบได้รู้จักกับเด็กรุ่นใหม่ ๆ ที่เข้าใจคนอย่างพวกเรา และมองเห็นคุณค่าในสมบัติที่เรารักษาอยู่ พวกเขาเหล่านั้นจึงได้ร่วมกันให้ความคิดเห็น และอยากร่วมรักษาสมบัติเหล่านี้ ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องคงอยู่คู่คนไทยและคู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน

“โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า”คือสิ่งที่ดิฉันตั้งใจและมุ่งมั่นมาตลอดชีวิต เมื่อมีโอกาส มีผู้สนับสนุน มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นหัวคิดทางด้านเทคโนโลยีให้ จึงเกิดแรงใจอย่างสูง และมองเห็นความสำเร็จที่จะเผยแพร่ รักษา และส่งต่อเพลงอมตะเก่าๆ เหล่านี้ ให้แก่คนไทยรุ่นต่อๆ ไป จึงใคร่ขอความร่วมมือและขอแรงสนับสนุนให้ดิฉันและทีมงานได้พางานนี้ก้าวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


วัตถุประสงค์ของ “โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า”

  • เพื่ออนุรักษ์บทเพลงไทยเก่า ๆ ที่มีคุณภาพ ให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย ตราบนานเท่านาน
  • เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูบรรดาครูเพลง ที่บรรจงสร้างสรรค์ผลงานเพลง ที่มีคุณภาพ จากกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยความรับผิดชอบอันสูงส่ง
  • เพื่อปลูกฝังให้คนไทยและเยาวชนไทยรักและนิยมความเป็นไทยมากขึ้น
  • เพื่อให้คนไทยได้รับทราบถึงตำนานและคุณค่าของเพลงเก่าที่มีคุณภาพ
  • เพื่อผลักดันให้คนไทย ช่วยกันรักษา ช่วยกันสืบสาน และช่วยกันถ่ายทอดบทเพลงไทยที่มีคุณภาพ สู่บุคคลรุ่นหลังต่อไป
  • เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีแรงใจในการที่จะร่วมมือกันศึกษา ร่วมมือกันบรรเลง ร่วมกันฟัง และร่วมกันขับร้อง เพลงไทยเก่าๆ อย่างมีคุณภาพ
  • เพื่อกระตุ้นเตือนให้องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบ ในการที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุน ในหนทางที่ถูกที่ควร เพื่อรักษาคุณลักษณะที่ดีของบทเพลงเหล่านั้นมิให้สูญหายไป

การปั้น “เยาวชนไทย” ให้มีคุณภาพ คืออีกหนึ่งจุดประสงค์หลัก ที่ “โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา” ได้มุ่งหมายที่จะต้องทำให้ได้ และจะต้องทำให้เกิดผลดีที่สุด แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับเรา เราเน้นการทำให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะที่ถือกำเนิดบนผืนแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระลึกนึกถึงความเป็นคนไทย ให้พวกเด็ก ๆ เหล่านั้น ได้ผูกจิตและฝังใจกับสิ่งดีงามของไทย ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในสังคมครอบครัวที่อบอุ่น รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รู้จักการเคารพนบนอบ และรู้จักระบบอาวุโส นั่นก็หมายถึงว่า เรามิได้มุ่งเน้น ให้เยาวชนเหล่านั้น รักและร้องเพลงเก่าให้ดีและมีคุณภาพเท่านั้น แต่เราปลูกฝัง และบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเข้าไว้ในตัวเขา โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวช่วยนำให้เขาโอนอ่อนผ่อนตาม ยอมรับในความดีงามของวัฒนธรรมไทยไปตลอดชีวิต และสามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในตัวเอง

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือกำเนิดขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นปีที่ เรามีอายุครบ ๖๐ ปี โดยเริ่มที่งานจัดทำเวปไซต์ชื่อ www.classicthaisong.com เพื่อเป็นการสะสมและถ่ายทอดสาระประโยชน์ที่น่าจดจำ อันเกี่ยวข้องกับบทเพลงของไทยเรา ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงยุคที่เจริญถึงขีดสุด ซึ่งหมายเฉพาะถึง ยุคที่เพลงไทยมีคุณภาพดีที่สุด แต่ในสายตา(สายหู) ของคนบางกลุ่ม กลับกล่าวว่า โบราณเหลือเกิน ไม่เห็นน่าจดจำเลย คำกล่าวเช่นนั้น ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตามหรือศึกษาถึงแก่นแท้ หลงผิดและหลงเชื่อ จนเป็นเหตุทำให้ เพลงไทยที่มีคุณภาพ รวมไปถึงครูเพลงที่มีความสามารถรุ่นนั้น ถูกลบออกไปจากความทรงจำของคนไทย ที่เรียกตัวเองว่า คนยุคใหม่ จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก ถ้าเราจะไม่กอบกู้สภาพดี ๆ เหล่านั้นให้กลับคืนมาให้ดีเหมือนดังเดิมด้วยเหตุและผลดังกล่าว ที่เราเฝ้ามองและติดตามความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรก จากความเจริญสูงสุด จนมาถึงยุคตกต่ำลงมาเรื่อยๆ (เทคโนโลยี่เจริญมากสุดๆ แต่คุณภาพ งานกลับลดลงอย่างตกต่ำสุดๆ) เราจึงมาคิดกันว่า เราควรที่จะเริ่มปลูกฝังพวกเขา ตั้งแต่ยังเด็ก ยังเป็นผ้าขาวอันสะอาดสะอ้าน เรามาช่วยกันเติมสีสันที่งดงามให้กับพวกเขาดีกว่าที่จะสาดสีอันสกปรกเลอะเทอะแล้วบอกว่าเป็นศิลปะ พวกเขาจะได้เป็นภาพวาดที่งดงามสดสวยมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

งานปั้นและปรุงแต่งชุดแรกของโครงการฯ เรายังไม่เปิดรับเป็นทางการต่อสาธารณชนทั่วไป เพราะอยากจะทำให้เห็นผลงานเสียก่อน และเราต้องมั่นใจจริง ๆ ว่าสำเร็จ เยาวชนชุดแรกที่เราเริ่มปั้นและปรุงแต่ง ได้แก่ น้องเจนนิเฟอร์ ศรีจันทร์ อายุ ๑๘ ปี น้องฟลุ๊ค ด.ช.แพททริค เพศประเสริฐ อายุ ๑๐ ปี และ น้องพิมพ์ ด.ญ.พิมพ์พิชชา วงศรรคนิษฐ อายุ ๗ ปี เราดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง ๓ ของเรา สิ่งแรกที่บรรดาพ่อแม่ของเด็กเล็งเห็น ก็คือ มีความคิดเห็นตรงกันกับเรา อีกทั้งยังได้เห็นความตั้งใจจริงของเรา และได้เคยทราบผลงานของเรามาบ้างแล้วตามสื่อต่าง ๆ ทราบในความมีประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงเพลงเก่ามาค่อนชีวิต แน่ใจว่าเรามิได้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง เพราะเรามิได้หารายได้จากงานนี้ แต่กลับทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายฝึกฝนและถ่ายทอดให้ ดั่งกับเป็นลูกเป็นหลาน มีขนมนมเนย มีข้าวปลาอาหาร มีการจูงใจ ปลอบใจเมื่อเขาพลาด ให้กำลังใจเมื่อเขาทำดี เมื่อประเมินผลงานจากการร่วมโครงการฯ พวกเด็กๆ มีความสุข อยากมาร่วมกิจกรรม และเราก็หาเวทีให้พวกเขาได้แสดงความสามารถมาแล้ว ได้รับคำชมเชยมาตลอด สิ่งนั้นเป็นกำลังใจที่ดีต่อตัวเด็กเอง ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และที่สำคัญเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับพร้อมๆ กับพวกเขาเหล่านั้น เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นอีก สำหรับเยาวชนไทยรุ่นต่อๆ ไป เราขอสัญญา


ผลงานของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่อลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดราชบุรี
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง สาวบ้านบึง
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูถวิล อรรถกฤษณ์
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๐

วันที่ ๘-๑๔ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลพบุรี
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กลิ่นรักดอกแก้ว
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูสมาน นภายน
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๑

วันที่ ๑๕-๒๑ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลำปาง
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง สายลมเหนือ
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ อาจารย์พินิจ ฉายสุวรรณ
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๒

วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม จัดทำบทความ จำนวน ๔ เรื่อง เพื่องลงในเวปไซด์ www.classicthaisong.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย
เรื่อง เพลงไพเราะที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดลำพูน
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ
ชื่อเพลง กุลสตรี
๓. ประวัตินักร้อง-นักประพันธ์เพลง
ชื่อ คุณครูฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง
เรื่อง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๑๓
๕. เกี่ยวกับเรา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในทุกๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดทั้งเดือน ยังได้ทำการสอนขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการเสริมภาษาไทย แก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ณ อาคารชั้นล่างของโบสถ์อีกด้วย

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในเดือนต่อ ๆ ไป

ป้อม พรรณพร-กรวีณ์ วงศ์หิรามัย


ผลงานก่อนหน้า